Film

Kde se hraje:

  • Pondělí 10. 6. 2024 od 17,00 – Kino Atlas, Praha, vstupenky zde

NOVÉ: Soupis skladeb znějících ve filmu najdete na konci této stránky

O filmu napsali:

Kritiku Mirky Spáčilové z MF DNES si přečtete zde
Recenzi před premiérou od Tomáše Piláta, zveřejněnou v časopisu Harmonie, si přečtete zde
Tisková zpráva na serveru filmového magazínu 25fps zde
Přehled a hodnocení na ČSFD najdete zde

Trailer si pustíte zde

Distribuci zajišťuje OSCAR music, spol. s r. o. prostřednictvím webového portálu pro kina DISFILM, nebo napřímo e-mailem: info@sanson.cz

Na koncerty do Jakubovy Pianotéky chodí pozoruhodná společnost. Kvůli pandemii je však Jakub bohužel nucen svůj obchod s klavíry zavřít a zrušit večerní představení. A tak se rozhodne pozvat vybrané klavíristy do chrámu ukrytého v uličkách Starého Města pražského. Tam, v kostele svaté Anny, v mezinárodním duchovním centru s tajemným názvem Pražská křižovatka, má dočasně umístěn nádherný koncertní klavír. Pianisté zde hrají o samotě, soustředěně. Jak silná je naše víra v sebe a dokáže nám umění pomoci? Divák sám je rozkolísán, když je konfrontován s krásou i marností. Film je autentickým svědectvím doby nočního zákazu vycházení a omezení pohybu. Hudba ve filmu slouží jako prostředek komunikace i naděje v temnotách.

A charming company attends concerts in Jakub’s Pianotheca. Due to the pandemic, Jakub is sadly forced to close his piano shop and cancel the evening performances. And so he decides to invite selected pianists to a temple hidden in the alleys of Prague‘s Old Town. There, in the church of St Anne, in the international spiritual centre with a mysterious name Prague Crossroads, he has got temporarily deposited a beautiful concert grand. The pianists play there in solitude, in concentration. How strong is our belief in ourselves and can music help us? The viewer himself is shaken when confronted with beauty and vanity. The film is an authentic testimony to the time of night curfew and movement restrictions. Music in the film serves as a means of communication and hope in dark times.

Kino Lucerna hostilo v úterý 4. dubna světovou premiéru filmu Piano na křižovatce. O filmu krátce pohovořil jeho režisér Jan Senius: „Zachycení nemožnosti běžných setkání v době pandemie nám rostlo pod rukama jako hudební příběh beze slov. Paradoxně, v době největšího zákazu vycházení, bylo možné chodit do práce, a tedy i natáčet film. Tak se nám podařilo točit v liduprázdné vnitřní Praze na místech, jako je chrám Pražská křižovatka, kavárna Slavie nebo klub Jazz Dock. Také „díky“ pandemii na nás měli čas slavní koncertní klavíristé Jitka Čechová, Tomáš Víšek, Karel Košárek, Martin Kasík a Igor Ardašev, které bychom dnes už nedali takto soustředěně dohromady. Přemýšleli jsme, může-li hudba člověka nejen chvilkově povznést, ale třeba i pomoci mu překonat takové složité časy, a zda bude svět po pandemii jiný než před ní. A tento svár víry v hudbu, který čiší z jejích protagonistů a zjevné marnosti všude kolem, se otiskl do našeho filmu.“

On Tuesday 4 April, the Lucerna Cinema hosted the world premiere of Piano at the Crossroads. The director, Jan Senius, spoke briefly about the film. „Paradoxically, at the time of the biggest curfew, it was possible to go to work, and therefore to make a film. So we were able to film in the empty inner city of Prague in places like the Prague Crossroads Church, the Slavie café and the Jazz Dock club. Also, „thanks“ to the pandemic, the famous concert pianists Jitka Čechová, Tomáš Víšek, Karel Košárek, Martin Kasík and Igor Ardašev had time for us. We would not be able to bring them together in such a concentrated way today. We wondered if music can not only lift a person up for a while, but perhaps even help him overcome such difficult times, and whether the world after the pandemic will be different than before. And this discord between the faith in music that emanates from its protagonists and the apparent futility all around is imprinted in our film.“


Autoři následujících fotografií z natáčení: Dan Friedlaender (kostel), Martin J. Polák (jazz club).PIANO NA KŘIŽOVATCE / Piano at the Crossroads

poetický hudební film beze slov / non-dialogue poetic music film

durrata 1 h 11 min

režie, střih: Jan Senius

kamera: Jan Kebrdle

zvuk: Jakub Trš, Kryštof Pobořil

scénář: Jan Senius, Jakub Zahradník

hlavní role: Igor Ardašev, Jitka Čechová, Martin Kasík, Karel Košárek, Tomáš Víšek, Jakub Zahradník

hudba: V. J. Tomášek, B. Smetana, A. Dvořák, V. Novák, L. Janáček, B. Martinů, J. Ježek, K. Slavický, G. Gershwin, L. van Beethoven

zpracováno ve studiích PFX a Sleepwalker

produkce: OSCAR music, spol. s r. o. © 2023

světová premiéra: 4. 4. 2023 kino Lucerna, Praha


SOUPIS SKLADEB VE FILMU PIANO NA KŘIŽOVATCE

koncertní skladby v kostele Pražská křižovatka na křídle Blüthner, model 1

Igor Ardašev                     Antonín Dvořák – Poetické nálady op. 85 – 10. Bacchanale, Leoš Janáček – V Mlhách – I. Andante

Martin Kasík                     Vítězslav Novák – Vzpomínky Op. 6 – 2. Inquieto

Karel Košárek                   George Gershwin – Three preludes – 2. Andante con moto e poco rubato, Bohuslav Martinů – Trois danses tchèques, H. 154 – Polka

Tomáš Víšek                      Bohuslav Martinů – Etudes and polkas, H. 308, sešit III – 5. etuda in F, Václav Jan Tomášek – Eklogy, op. 47 – 4. G dur

Jitka Čechová                   Bedřich Smetana – Koncertní etuda C dur

všichni společně hrají     Jaroslav Ježek – Bugatti Step

Martin Kasík                     Klement Slavický – Tři klavírní kusy / Tre pezzi – část / part III. – Toccata (ve scéně s nohama klavíru)

scénická a další hudba

Jakub Zahradník – improvizace

Frank Bonnici – A Night in Braník (hraje Frank Bonnici v úvodu filmu v Pianotéce)

úryvky z Dvořáka (hraje Igor Ardašev na různá piana v Pianotéce)

Ludwig van Beethoven – úryvek ze Sonáty „Měsíční svit“ (hraje Martin Kasík doma)

George Gershwin – Three preludes – 1. Allegro ben ritmato e deciso (hraje Karel Košárek v Jazz Docku)

úryvky ze Smetany (hraje Jitka Čechová v kavárně Slavia)

Antonín Dvořák – Poetické nálady op. 85 – 6. Na starém hradě (hudba k závěrečným titulkům, hraje Igor Ardašev – nahrávka z kostela)