PUBLIKACE

Klavírnictví na rozcestí 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

[o průmyslové výrobě pian v českých zemích a ve světě – historie – současnost, přehled výrobců pian a výhledy do budoucnosti, napsal J. Zahradník pro Hudební rozhledy 2019]

Dostaveníčko u kláves 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |12

[o dalších klávesových nástrojích: automatofony, harmonia, cembala, zvonkohry aj., o historii a stavu opravárenství u nás, o prodejcích pian, o stavu českého odborného školství a výhledy oboru do budoucnosti a o muzeu Svět klavírů Vyškov – napsal J. Zahradník pro Hudební rozhledy 2020]

Zvláštní případy Klávesového oddělení 1 | 2 | 3 | 4 |

[seriál s podtextem až téměř kriminálního humoru, píší různí autoři – V. Pavlík, J. Kalous, M. Guštar, R. Rejšek, K. Irmann a další, rediguje J. Zahradník pro Hudební rozhledy 2021]

Stati na webu Kruhu klavírníků a varhanářů

Recenze knihy / CD „Forte nebo Piano?“

Rozhovor se Zuzanou Petrofovou

Industrielle Klavierherstellung in Böhmischer Ländern / Industrial Piano Manufacture in the Czechlands (written for the Europiano Magazine by Jakub Zahradník):