KRÁSA FIREMNÍCH ZNAKŮ A NÁPISŮ V PROMĚNÁCH ČASU – DÍL 2. – AUGUST FÖRSTER A RÖSLER

V prvním díle jsme přinesli některé z bohaté škály znaků a nápisů dvou klavírních značek – Petrof a Scholze. Dnes pokračujeme znaky dalších dvou, a sice značkou August Förster, která měla dříve dvě továrny – v Löbau (Lobava) a Jiříkově (Georgswalde). Dnes už pokračuje pouze závod v lužické Lobavě, pár desítek kilometrů od našich hranic. Piana pod značkou Rösler, původně z České Lípy, se po odsunu její němečtí majitelé krátce pokoušeli stavět v Německu. Jejich česká továrna byla konfiskována československým státem, přešla pod Československé hudební nástroje a v nové době se stala součástí majetku firmy Petrof, která výrobu pian pod tímto názvem přenesla do Číny. Foto: Dan Friedlaender

pianino – 20. léta
znak na křídle A. Förster z 20. let
pianino A. Förster, 20. léta
kolorované heraldické znaky na pianině A. Förster z 20. let
firemní nálepka na resonanční desce zobrazující obě fabriky
obvyklý litinový rám křídla z 10. – 30. let XX. století
znak na secesním pianině

nápisy na ozdobných dečkách byly původně vyšívané, dnes jsou natištěné

znak z 20. – 30. let
pianino 40. léta
znak na křídle ze socialistické doby (čs. výroba)
znak na pianině východoněmecké provenience z období socialismu
znak na pianině z první republiky