Program

KLAVÍRNÍ RECITÁLY se konají v Pianotéce zpravidla 19. dne v měsíci od 19 hodin pro omezený počet 19 posluchačů.
Po skončení recitálu následuje diskuse s účinkujícími při sklence vína, hodnotí se také naše klavíry.

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM:
19. 11. 2018 JIŘÍ PAZOUR (improvizace)
17. 12. 2018 AMALIA TRIO (Lucie Prochásková – flétna, Jakub Dvořák – violoncello, Václav Mácha – klavír)
19. 1. 2019 MARIE & DANIEL WIESNEROVI.

Vstupné na recitály si zajistěte předem telefonicky na tel. č. 608 964 591. Vstupenka stojí 350,- Kč.

________________________________________